کانال تلگرام آنیما     آنیما در اینستاگرام      آنیما در فیسبوک   

چیدمان برحسب برند

خانم شقایق ثقفیان

شقایق ثقفیاناجرای پایانی خانم شقایق ثقفیان
طراحی ابتدایی و ماکت وار اجرای آخر خانم ثقفیان طراحی و اجرا شده توسط آنیما ، (کارت دعوت و پوستر روز نمایش)

شقایق ثقفیان
کاتالوگ اجرا

شقایق ثقفیان
پوستر اجرا


کارگاه آفرینش های تصویری آنیما

برای فردای بهتر

عضویت در خبرنامه

راه ارتباط مستمر بین با و شما