کانال تلگرام آنیما     آنیما در اینستاگرام      آنیما در فیسبوک   

لوگو ، آرم و نشانه

طراحی نشانه تصویری (آرم) ارائه 3 اتود              1,200,000 تومان
طراحی نشانه تصویری (آرم) ارائه 8 اتود               2,100,000 تومان
طراحی نشانه نوشتاری (لوگو تایپ یا مونو گرام) ارائه 3 اتود               1,200,000 تومان
طراحی نشانه نوشتاری (لوگو تایپ یا مونو گرام) ارائه 8 اتود               2,100,000 تومان
طراحی نشانه ترکیبی (آرم و لوگوتایپ) ارائه 3 اتود               2,400,000 تومان
طراحی نشانه ترکیبی (آرم و لوگوتایپ) ارائه 10 اتود               3,000,000 تومان


طراحی نمونه لاتین برای نشانه نوشته فارسی، طراحی مجزا محسوب می شود. چنانچه نوشته زیر نشانه، محدود به انتخاب فونت باشد، جزو طراحی نشانه است و مبلغی بابت آن اضافه نمیشود.
چنانچه نشانه یا نشانه نوشته از قبل موجود باشد و طراح، تغییراتی بر روی آن اعمال و آن را به روز نماید، بازسازی نشانه محسوب می شود.

پیکتوگرام

مجموعه طراحی پیکتوگرام به صورت سری، حداکثرهفت مورد               2,100,000 تومان

کاراکتر

طراحی و شخصیت سازی به عنوان نمادی از موسسه، محصول و ...               3,000,000 تومان
طراحی موقعیتهای مختلف شخصیت هر مورد               400,000 تومان


هزینه طراحی اشکال دیگر یک کاراکتر، به ازای هر شخصیت، 50 % قیمت پایه محاسبه میشود.
در کتا بهای مصور، هزینه طراحی شخصیت ها صرفا برای خلق آن شخصیت خاص (مانند: شخصیت انسانها ، حیوانات ، گیاهان و ...) خواهد بود و هزینه ی تصویرسازی کتاب جداگانه محاسبه می شود.

قلم، فونت

طراحی و شخصیت سازی به عنوان نمادی از موسسه، محصول و ...               3,000,000 تومان
طراحی موقعیتهای مختلف شخصیت هر مورد               400,000 تومان


هزینه طراحی اشکال دیگر یک کاراکتر، به ازای هر شخصیت، 50 % قیمت پایه محاسبه میشود.
در کتا بهای مصور، هزینه طراحی شخصیت ها صرفا برای خلق آن شخصیت خاص )مانند: شخصیت انسانها ، حیوانات ، گیاهان و ...( خواهد بود و هزینه ی تصویرسازی کتاب جداگانه محاسبه می شود.

ست و اوراق اداری

طراحی و صفحه‌آرایی یک ست کامل اداری شامل پاکت هوایی، پاکت A4، سر برگ A4، سربرگ A5، سه کارت ویزیت               کل پکیج 1,500,000 تومان
طراحی اوراق اداری مانند اسناد حسابداری، قبض‌های رسید و صورت‌حسابها، پیش فاکتور‌ و ...) هر مورد               250,000 تومان
طراحی اوراق بهادار اوراق سهام، سند مالکیت، دیپلم افتخار               هر مورد 400,000 تومان


برای بازسازی اورا قاداری به هر زبان دیگر، بر اساس طرح اصلی، 30 % به قیمت پایه اضافه می شود. دستمزد طراحی پاکتهای دیگر، جداگانه محاسبه میشود.
هزینه طراحی تیغ و برش های خاص برای یک مجموعه اوراق اداری، جداگانه محاسبه می شود.

بروشور

بروشور مجموعه ای از اطلاعات یا توضیحات درباره یک شرکت، یک محصول و یا خدمات است که میتواند از دو تا هر تعداد صفحه باشد. بروشور معمولا به صورتی یکپارچه (جلد و صفحات داخلی)، طراحی و اجرا میشود.

طراحی تراکت تبلیغاتی دورو یا Flyer               300,000 تومان
طراحی جلد بروشور ) پشت و رو)               400,000 تومان
طراحی بروشور تا 8 صفحه، هر صفحه               60,000 تومان
طراحی بروشور تا 16 صفحه، هر صفحه              50,000 تومان
طراحی بروشور بیش از 16 صفحه، هر صفحه               30,000 تومان
طراحی منو برای رستوران ها (حداکثر 6صفحه)               300,000 تومان


هزینه تصویرسازی، حرو فچینی، ترجمه، عکاسی، اسکن تصویرها و موارد دیگر جداگانه محاسبه میشود
تغییر رنگ و متن تراکت های سریالی برای نسخه های دیگر با طراحی ثابت در هر مورد %30 قیمت پایه محاسبه میشود.

دفترچه راهنما

دفترچه راهنما به مجموعه اطلاعات توضیحی درباره یک کالا و یا توضیح چگونگی کارکرد یک محصول اطلاق میشود. طراحی و اجرای دفترچه راهنما معمولا به صورت یکپارچه و توسط یک طراح انجام میشود. ممکن است دفترچه راهنمای محصولات گوناگون یک شرکت با جلدهای یکسان و صفحه های داخلی گوناگون طراحی شوند.

طراحی پشت و روی جلد دفترچه راهنما               300,000 تومان
طراحی و اجرای صفح ههای داخلی هر صفحه               50,000 تومان
طراحی جدول و نمودار، هر مورد               20,000 تومان


هزینه های تصویرسازی، حرو فچینی، ترجمه، عکاسی، اسکن تصویرها و موارد دیگر جداگانه محاسبه میشود.

کاتالوگ

کاتالوگ مجموعه محصولات و یا خدماتی است که میتواند از یک تا د هها و یا صدها صفحه باشد. ممکن است جلد کاتالوگ جداگانه طراحی شده و صفحه های داخلی بصورت ثابت و یا مشابه صفحه آرایی شوند.


طراحی روی جلد و پشت جلد کاتالوگ               500,000 تومان
طراحی صفحات داخلی کاتالوگ               30,000 تومان


توجه: در کلیه موارد فوق هزینه نقاشی، رسامی، نمودار، دیاگرام، حروف‌چینی، ترجمه، عکاسی، لابراتوار، اسکن تصاویر و موارد متفرقه دیگر جداگانه محاسبه وبه قیمت های یاد شده اضافه می‌گردد.

فولدر

طراحی تیغ فولدر               300,000 تومان
طراحی گرافیک فولدر               1,200,000 تومان

مجلات و روزنامه


روزنامه


طراحی ساختار کلی روزنامه و شیوه حروفچینی               هر صفحه 1.300.000 تومان
طراحی نام روزنامه بر پایه طراحی نشانه نوشته و جدا از دستمزدهای بالا محاسبه میشود.
طراحی سرصفحه های تصویری و نوشتاری روزنامه بر مبنای پیکتوگرام محاسبه میشود.

مجله


طراحی جلد مجله – هر شماره               500,000 تومان
طراحی ماکت کلی مجله یونیفورم، ساختار و شکل کلی لی آوت               1,500,000 تومان
صفحه آرایی – مجله هر صفحه               هر صفحه 30,000 تومان
تصوی رسازي مطبوعاتی برای صفحات هر مورد               400,000 تومان
رتوش و تنظیم فنی عکس ها و تصاویر هر فریم               20,000 تومان


طراحی نام مجله بر مبنای طراحی آرم محاسبه می‌گردد.
بنابراین هزینه طراحی کل یک مجله که برای اولین با منتشر می‌شود (جلد + طرح کلی صفحات داخل + رسامی و طراحی گرید + طراحی سر کلیشه + صفحه آرایی صفحات داخل + صفحه عنوان و صفحات خاص) جمع کل هزینه‌های فوق خواهد بود. تصویرسازی مقالات، بر مبنای موضوع تصویر سازی محاسبه می‌گردد.
پایین بودن قیمت جلد مجله در مقایسه با کارهای مشابه به دلیل فرهنگی بودن امر نشر و نسبت سرمایه گذاری اندک آن و بازگشت سرمایه در مدت طولانی است.

کتاب

طراحی رو، پشت و عطف هر کتاب               250,000 تومان
طراحیِ صفحه آرایی کتابهای تصویری و کتاب های نوشتاری خاص، هر صفحه               100,000 تومان
طراحیِ صفحه آرایی کتابهای نوشتاری عمومی هر صفحه               30,000 تومان


هزینه خدمات دیگر مانند طراحی نشانه و یا نشان هنوشته، تصویرسازی و موارد دیگر جداگانه محاسبه میشود.
هزینه بازسازی دیگر جلدهای یک یونیفورم ، 50 % قیمت محاسبه می شود.

لوح فشرده

طراحی لوح فشرده (سی دی یا دی وی دی) شامل رو و پشت جلد، صفحات داخلی و حلقه ی سی دی              250,000 تومان


درصورتیکه ضرورت طراحی بسته بندی برای هریک از موارد بالا به وجود بیاید، اساس قیمت گذاری، قیمت بسته بندی خواهد بود.
دستمزد طراحی هرنوع کتابچه همراه لوح فشرده و یا کاست مطابق دستمزد طراحی صفحه های داخلی بروشور برآورد میشود.

تقویم و سررسید

طراحی تقویم دیواری تک برگ سالانه               450,000 تومان
طراحی تقویم دیواری فصلی با جلد )پنج صفحه(               950,000 تومان
طراحی تقویم دیواری ماهیانه با جلد ) ۱۳ صفحه)               2,500,000 تومان
طراحی ماکت کلی سررسید روزشمار، هفته شمار، ماه شمار ، هر مورد               500,000 تومان
طراحی ماکت کلی تقویم رومیزی               1,000,000 تومان
طراحی ماکت کلی تقویم زیردستی               1,100,000 تومان

پوستر

طراحی پوستر) بدون عکاسی و لابراتوار و اسکن تصاویر)               900,000 تومان


هزین هی خدمات دیگر مانند عکاسی، خو شنویسی، اسکن، ساخت ماکت و تدوین شعار جداگانه محاسبه می شود.

بسته بندی محصولات

طراحی بسته‌بندی) بدون عکاسی ، طراحی نام تجاری محصول و ... )               1,800,000 تومان
طراحی برچسب، لیبل روی بسته بندی(بدون عکاسی طراحی نام، نشانه و ...)               800,000 تومان
طراحی ساک خرید               600,000 تومان
طراحی شکل سه بعدی بسته بندی و طرح تیغ بسته بندی               1,500,000 تومان


الف) طراحی بسته بندی شامل: طرح هندسی ساده جعبه، رسامی تیغ، طراحی گرافیک روی بسته، لی آوت، تهیه آرت ورک نهایی می‌باشد.
ب) در طراحی بسته بندی، هزینه طراحی نام محصول بر مبنای طراحی لوگوتایپ (نشانه نوشته)، هزینه طراحی نام و یا آرم تولید کننده بر مبنای طراحی نشانه محاسبه می‌گردد.
ج) تدوین شعار تبلیغاتی و مطالب مستند روی بسته و انتخاب نام محصول از خدمات ویژه می‌باشد و هزینه آن جداگانه محاسبه می‌شود.
د) طراحی خط شعار تبلیغاتی بر مبنای ردیف دوم از موضوع (طراحی نشانه) محاسبه می‌گردد.
ه) ترجمه مطالب به زبانهای دیگر، عکاسی نقاشی (ساخت و ساز)، تفکیک رنگ برای قسمتهای تک رنگ و تنپلات، نمونه گیری به طریق مختلف چاپی برای نمونه کامل کار به سفارش دهنده، جداگانه محاسبه می‌شود.

تبلیغات

طراحی آگهی یک صفحه مجله، طراحی آگهی یک چهارم کدوم و یا تمام صفحه روزنامه               500,000 تومان
طراحی یکپارچه بدنه اتوبوس               750,000 تومان
طراحی تبلیغات محیطی مانند بیلبوردها، عرشه پل ها و...               1.500,000 تومان
طراحی تبلیغات بر روی لمپپست و استرابورد               700,000 تومان
طراحی تبلیغاتی بر روی استندها و موارد مشابه               400,000 تومان
طراحی تابلوی سردر فروشگاه              450,000 تومان
طراحی بدنه اتومبیل های پخش               800,000 تومان
بازسازی آگهی های روزنامه و مجله برای اندازه های دیگر هر کدام               400,000 تومان

تبلیغات محل فروش

پوستر فروشگاهی               700,000 تومان
پوستر فروشگاهی: تابلوهای تبلیغاتی داخل فروشگاه شامل تبلیغات محصولات در فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای

هنگر یا دنگلر ( Dangler or Hanger ) تبلیغ آویزان چند وجهی بزرگ
ابزار اطلا ع رسانی در فروشگاه ها که از سقف آویزان میشود.               500,000 تومان
وابلر( Wobblers )               500,000 تومان
ابزار اطلاع رسانی در فروشگاه است که به قفسه یا طبق هی فروشگاه متصل میشود و با حرکت در اثر جریان هوا و یا عبور افراد نظر خریداران را جلب می کند. )نوع متداول آن با طلق و مقوا ساخته م یشود.(

استیکر ( Sticker )               250,000 تومان
برچسب اطلاع رسانی که معمولا جهت چسباندن بر روی شیشه یا کف فروشگاه استفاده میشود.

شلفت اکر ( Shelf talker )               200,000 تومان
ابزاری است که از آن برای اطلا ع رسانی در عرض طبقات، در قفسه های فروشگاهی استفاده میشود.
معمولا یا مقوایی است )که تا خورده، نیمی از آن زیر محصول قرار گرفته و نیم دیگر، بر روی پیشانی طبقه یا قفسه قرارمیگیرد( و یا نواری است که به بدنه قفسه میچسبد.

بانتینگ ( Bunting ) پرچمی               800,000 تومان
ابزار اطلاع رسانی است که معمولا بر روی مقوا یا طلق چاپ شده و بصورت ریسه )تکرار یک یا چند طرح مرتبط ( ازیکسو به سوی دیگر فروشگاه کشیده میشود.

ویندو فریز ) Window Freeze (               قیمت پایه 10,000 ,000 ریال
ماکت ( Maquette or Monument ) قیمت پایه               18,000 ,000 ریال

تندیس و یادبود

طراحی تندیس یادمان برای مناسب تها و یا نماد موسسات و ...               2.000,000+ تومان


هزینه خدمات دیگر مانند اجرا و ساخت نمونه اولیه و همچنین هزینه های تولید، جداگانه محاسبه می شود.

تمبر

طراحی تمبر               1.000,000+ تومان


هزینه خدمات دیگر مانند عکاسی، اسکن، تصویرسازی و یا موارد دیگر جداگانه محاسبه می شود.
در طراحی نسخ ههای دیگر از یک تمبر 50 ٪ به قیمت افزوده می شود.
طراحی تمبرهای سری، به صورت یک مجموعه، متناسب با تعداد و تنوع آن برآورد خواهد شد.

کارت

طراحی کارت دعوت، تبریک و موارد نظیر               500,000 تومان
طراحی پاکت با تیغ اختصاصی               200,000 تومان
طراحی کار تهای بانکی، اعتباری، تلفن و موارد نظیر، یک مورد               300,000 تومان
طراحی انواع گواهینامه، دیپلم و موارد نظیر               400,000 تومان
طراحی انواع کارت ضمانت و گارانتی و موارد نظیر               400,000 تومان

هزینه خدمات دیگر مانند عکاسی، اسکن، خو شنویسی و تدوین شعار جداگانه محاسبه می شود.

اینفوگرافیک گرافیک های اطلا ع رسان، داده نما

تولید و ساخت اینفوگرافیک )داده نما( سند تصویری ثابت شامل طراحی ساختار کلی و اجرای صفحات تا 20 صفحه               1.900,000+ تومان
اجرای صفحات داخل از ۲۰ صفحه به بعد )هر صفحه(              100,000+ تومان

هزینه خدمات دیگر مانند عکاسی، تصویرسازی های خاص، نویسندگی، ترجمه، اسکن تصاویر، طراحی نشانه یا نشانه نوشته، تولید موسیقی، گویندگی و ساخت ماکت جداگانه محاسبه میشود.

نظارت فنی

کارمزد هرگونه پیگیری و نظارت فنی درعرصه تکمیل و به انجام رساندن طراحی گرافیک: مانند نظارت بر امور لیتوگرافی، عکاسی، چاپ، صحافی و موارد مشابه تا سقف یک میلیون تومان هزینه، به عنوان مبلغ حداقل               300,000 تومان


بیش از مبلغ فوق قیمت پایه ۲۰ % کل هزینه ها به صورت توافقی و برحسب نوع کار تعیین کارمزد براساس جمع کل هزینه های کار شامل دستمزدها و خدمات به علاوه هزینه مواد مانند: کاغذ، فیلم و زینک، چاپ، صحافی و... صورت می گیرد.

مشاوره

مشاوره و مدیریت برای تعیین خط مشی و سیاست کلی کار، هر ساعت        300,000تومان
سخنرانی و ارای هی سمینار یک روزه        3,000,000تومان
برگزاری کارگاه) ورک شاپ (به ازای هر روز        3,000,000 تومان
هرنوع خدمات دیگر که به صورت طراحی و موارد نظیر، مشاور عهده دار انجام آن شود طبق تعرفه قیمتهای موجود ارزش گذاری میشوند.
هزینه ایاب و ذهاب، اقامت و... مدرس برای کارگا ههای پروازی، به عهد هی برگزارکننده خواهد بود. برگزار کننده موظف است از قبل، محل اقامت و نوع ایاب و ذهاب را با مدرس هماهنگ نماید.
درصورتی که زمان برگزاری کارگاه) ورک شاپ ( بیش از یک روز باشد، به ازای هر روز، %50 به قیمت پایه افزوده .

کارگاه آفرینش های تصویری آنیما

برای فردای بهتر

عضویت در خبرنامه

راه ارتباط مستمر بین با و شما