کانال تلگرام آنیما     آنیما در اینستاگرام      آنیما در فیسبوک   

چیدمان برحسب برند

فهمش

شرکت بازیافتموسسه طاووس اندیشه

این موسسه در زمینه آموزش و پرورش به همت دکتر زهره خوش نشین لنگرودی فعالیت میکند
طراحی هویت بصری، نشان این مجموعه توسط آقای پدرام قدرتی و مجموعه آنیما و به سفارش آن موسسه انجام شده است

شرکت  بازیافت


طراحی نشان آن موسسهکارگاه آفرینش های تصویری آنیما

برای فردای بهتر

عضویت در خبرنامه

راه ارتباط مستمر بین با و شما